Đảng bộ Phường 1 - Thị xã Quảng Trị: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Thứ ba - 19/05/2020 03:59 49 0
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể thị xã Quảng Trị, Đảng bộ và nhân dân phường 1 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế và đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực
Đảng bộ Phường 1 - Thị xã Quảng Trị: Vững tin vào nhiệm kỳ mới
Bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn phường ngày càng khởi sắc. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc tộ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành và lĩnh vực phát triển theo hướng bền vững.
Trong đó lĩnh vực Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao trong kinh tế của phường. Giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành là 26,66%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Với lợi thế sở hữu trục đường xương sống Lê Duẩn, nơi có giao thông tấp nập thuận lợi giao thương, buôn bán, lĩnh vực thương mại của phường 1 ngày càng phát triển đa dạng, với nhiều loại hình và thành phần kinh tế tham gia. Hiện nay, trên địa bàn phường có 306 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, đóng góp khá lớn vào nguồn thu ngân sách, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.

Đặc biệt, trong thời gian qua, với phương châm Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thành công, phường 1 luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ thế mà từ năm 2015 đến năm 2019 tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đã tăng gấp 3 lần từ 57 tỷ đồng, đến 176 tỷ đồng.

Chị Phan Thu Giang - Cơ sở sản xuất Liên Giang cho biết: Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền Phường 1 đã hỗ trợ cho cơ sở sản xuất Liên Giang rất nhiều về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Cụ thể, địa phương đã hỗ trợ các loại máy móc phục vụ cho sản xuất, nhờ vậy mà đơn vị của chúng tôi đã cải tiến rất nhiều và phát triển được các sản phẩm của mình. Trong đó có sản phẩm tinh bột nghệ và ngũ cốc dinh dưỡng đạt được OCOP 3 sao.
 
lanh dao p1 tham sxkd
Không chỉ quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp, phường 1 còn đặc biệt chú trọng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, địa phương luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp.

Cùng với những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, Công tác thu ngân sách trên địa bàn cũng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là nguồn thu thường xuyên. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm là 21,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, phường 1 cũng đã khai thác, sử dụng các nguồn vốn huy động được gần 14 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Công tác quản lý đô thị được Đảng bộ phường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND phường đã có nhiều biện pháp tích cực để lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đô thị, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân cao nhận thức của người dân.  

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 5 năm qua, toàn phường 1 đã triển khai thi công 5 tuyến điện chiếu sáng hẻm kiệt và thi công 06 tuyến đường với tổng chiều dài 740,5m. Đến nay, tỷ lệ hẻm, kiệt được bê tông hóa đạt trên 82,8% trên toàn phường.

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đưa phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển.

Chất lượng giáo dục được duy trì, giữ vững thành tích và tiếp tục phát triển. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đều đạt trên 95%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt từ 99% trở lên. 100% trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh được kiểm soát và khống chế kịp thời.

Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm được thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2,92%, đến năm 2020 còn 1,28%. Phường luôn hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Phường 1, thị xã Quảng Trị luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu và những vấn đề mới nảy sinh; Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm các đồng chí trong cấp ủy; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị. Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng đề cao tính sáng tạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của các tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng đô thị văn minh.
 
p1 kte
Đảng bộ phường đầu nhiệm kỳ có 9 chi bộ trực thuộc với 222 đảng viên, đến nay còn 07 chi bộ trực thuộc với 266 đảng viên. Với quyết tâm xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và sức chiến đấu của TCCSĐ, Đảng bộ phường đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra, 14 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sai sót để chấn chỉnh các tập thể, cá nhân; đồng thời thi hành kỷ luật khiển trách đối với 03 đồng chí, đề nghị xóa tên đối với 02 đồng chí.
Trên cơ sở phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy phường đã lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Vì thế, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm của phường. Hoạt động của chính quyền đã có nhiều đổi mới, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được gắn bó mật thiết; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; lòng tin, mối quan hệ “máu thịt” giữa nhân dân đối với Đảng được củng cố.

“Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Phường 1 đã chỉ đạo rất quyết liệt trên mọi mặt và gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội. Đặc biệt là việc chú trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ vậy mà nhân dân trong toàn Phường 1 ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng” Ông Hoàng Minh Phước – Bí thư Chi bộ Khu phố 4- Phường 1 – Thị xã Quảng Trị cho biết.

Những ngày qua, Đảng bộ và nhân dân trong phường đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể chính trị - xã hội đều có các hoạt động hưởng ứng, vận động, tuyên truyền nhân dân, đoàn viên, hội viên tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị..., chung sức, đồng lòng hướng tới ngày hội lớn. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Phường 1 xác định phương châm hành động đó là Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo và Phát triển. Theo đó, chúng tôi sẽ chú trọng xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất để cùng nhau thực hiện, lãnh đạo hoàn thành kế hoạch mà nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng quy chế làm việc đảm bảo hiệu quả, phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả. Công tác xây dựng Đảng sẽ tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4- Khóa XII gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
UBND P1
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðại hội Ðại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ðảng bộ phường 1 khẳng định quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn ra sức thi đua lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Ðảng bộ các cấp đề ra.

 

Tác giả bài viết: Thực hiện: Khánh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chính phủ
Đảng bộ tỉnh
HDND tỉnh
Website Quang Tri
TX Quang Tri
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay52
  • Tháng hiện tại811
  • Tổng lượt truy cập8,678
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây